/029/196-62-02   /029/800-62-02   sosklada@tut.by   sosklada.by

Зарядные устройстваЗарядные устройства12

  1. TELWIN
  2. SOLARIS
  3. NIKKEY
  4. Einhell
NIKKEY DFC-10
NIKKEY DFC-30
Telwin T-Charge 12 (12В)
Telwin Nevada 14
Telwin Nevada 15
Einhell BT-BC 15
NIKKEY DFC-50
Telwin Alpine 15
Solaris CH 10HF (12В, 2А/6А/10А)
Einhell BT-BC 22 E
Telwin Alpine 18 Boost
Telwin T-Charge 26 Boost (12В)